Priebeh webového projektu

Čo vás čaká v prípade, keď sa rozhodnete pre vlastný web alebo E-shop

 • 1-2 dni

  Úvodná komunikácia s klientom

  1. Analýza

  • Klient: účel a ciele webu, cieľová skupina, typický užívateľský zámer a pocit, overall message, motto
  • Klient: požiadavky na grafiku, vrátane mobilnej verzie
  • Klient: požiadavky na obsahovú časť
  • Klient: špeciálne aplikácie, intranetové požiadavky, redakčný systém
  • NOYCE: technické požiadavky (redakčný systém, serverové požiadavky)

 • 3-7 dní

  Pripravenie kalkulácie,
  štruktúry webu
  a odsúhlasenie ponuky

  2. Projekt

  • Agentúra: projekt k webu
  • Klient: štruktúra webu (menu)
  • NOYCE: podrobný popis funkcionality
  • NOYCE: typy obsahu (hlavná stránka, textová podstránka, prehľadová stránka produktov, detail produktu, fotogaléria, prehľad noviniek, detail novinky, kontaktné formuláre, ikony, buttony, obsahy, zoznamy…)
  • NOYCE: jazykové verzie, podporované prehliadače, použité technológie, bezpečnosť, užívateľská sekcia…
  • NOYCE: zadanie pre grafika, vrátane mobilnej verzie
  • NOYCE: kalkulácia
  • Klient: pripomienky k projektu
  • NOYCE: zapracovanie pripomienok k projektu
  • Klient: schválenie kalkulácie

 • Približne 3-6 dní

  Vytvorenie a dodanie WireFrames

  3. Wireframes

  • NOYCE: návrh wireframes (rozmiestnenie prvkov na webe)
  • Klient: schválenie wireframes

 • V prípade tvorby
  Wireframes
  1-2 týždne

  4. Grafický návrh

  • Klient: dodanie loga, logotypov, korporátnej grafiky, fontov, farebnosti…
  • Klient: dodanie fotiek a textov, ktoré prípadne chce zákazník použiť v prvom návrhu homepage (inak budú použité obrázky podľa grafika)
  • NOYCE: grafický návrh titulnej stránky a textovej podstránky (1-3 nezávislé návrhy, tmavá a svetlá varianta)
  • Klient: výber víťazného návrhu
  • Klient: 1 kolo pripomienok k víťaznému návrhu homepage a subpage
  • NOYCE: zapracovanie pripomienok
  • NOYCE: dopracovanie ďalších typov podstránok
  • Klient: 1 kolo pripomienok k ostatným typom podstránok
  • NOYCE: zapracovanie pripomienok
  • Klient: finálne schválenie grafiky
  • Klient: preberací protokol

 • 1-3 týžne
  (4 týždne - Eshop)

  Závisí od komplexnosti stránky

  5. Kódovanie a programovanie

  • NOYCE: vytvorenie šablón stránok zo schváleného víťazného grafického návrhu
  • NOYCE: programovanie funkcionality a aplikácií
  • NOYCE: programovanie administrátorského rozhrania
  • Klient: dodanie kompletných finálne schválených textov a obsahov (obrázky, tabuľky, videá, odkazy…) – je možné texty navrhnúť a napísať zo zákazníkom dodaných podkladov
  • NOYCE: naplnenie webu obsahom, napísanie sprievodných textov
  • NOYCE: testovanie prvej jazykovej verzie, odovzdanie na schválenie
  • Klient: pripomienky a schválenie prvej jazykovej verzie
  • NOYCE: vytvorenie ostatných jazykových verzií, naplnenie obsahom (dodanými prekladmi)
  • NOYCE: testovanie webu, vrátane mobilnej verzie, funkcionality, aplikácií, odovzdanie na schválenie
  • Klient: pripomienky a schválenie vývojárskej verzie webu

 • Súbežne počas projektu

  6. Súbežné činnosti

  • NOYCE: vytvorenie vývojovej verzie webu
  • NOYCE: nasadenie redakčného systému, vytvorenie databázy
  • NOYCE: nasadenie šablón
  • NOYCE: kontrola funkčnosti domény, vhodnosti hostingu: doména, hosting, FTP prístupy, databáza, e-maily
  • NOYCE: testovanie webu v prehliadačoch, optimalizácia, ladenie chýb

 • 1-3 dni

  7. Spustenie webu

  • NOYCE: publikovanie webu, testovacia prevádzka, indexovanie webu vo vyhľadávačoch
  • Klient: marketingová kampaň, on-line kampaň (najskôr 3 týždne od ostrého spustenia)