Plán, ktorý nám zjednoduší spoluprácu


 • KLIENT
 • NOYCE

Čo nás čaká

 • 1-2 dni

  Úvodná komunikácia s klientom

  1. fáza - Analýza

  • účel a ciele webu, cieľová skupina, typický užívateľský zámer a pocit, overall message, motto
  • požiadavky na grafiku, vrátane mobilnej verzie
  • požiadavky na obsahovú časť
  • špeciálne aplikácie, intranetové požiadavky, redakčný systém
  • technické požiadavky (redakčný systém, serverové požiadavky)
  Aktuálny stav tejto fázy:
  • Klient nedodal
  • Čaká sa na klienta
  • Klient dodal
  • NOYCE nezačal
  • NOYCE spracováva
  • NOYCE ukončil
  • Fáza neukončená
  • Aktuálna fáza prebieha
  • Fáza ukončená
 • 3-7 dní

  Pripravenie kalkulácie,
  štruktúry webu
  a odsúhlasenie ponuky

  2. fáza - Projekt

  • projekt k webu
  • štruktúra webu (menu)
  • podrobný popis funkcionality
  • typy obsahu (hlavná stránka, textová podstránka, prehľadová stránka produktov, detail produktu, fotogaléria, prehľad noviniek, detail novinky, kontaktné formuláre, ikony, buttony, obsahy, zoznamy…)
  • jazykové verzie, podporované prehliadače, použité technológie, bezpečnosť, užívateľská sekcia…
  • zadanie pre grafika, vrátane mobilnej verzie
  • kalkulácia
  • pripomienky k projektu
  • zapracovanie pripomienok k projektu
  • schválenie kalkulácie

 • Približne 3-6 dní

  Vytvorenie a dodanie WireFrames

  3. fáza - Wireframes

  • návrh wireframes (rozmiestnenie prvkov na webe)
  • schválenie wireframes

 • V prípade tvorby
  Wireframes
  1-2 týždne

  Nahrať podklady

  4. fáza - Grafický návrh

  • dodanie loga, logotypov, korporátnej grafiky, fontov, farebnosti…
  • dodanie fotiek a textov, ktoré prípadne chce zákazník použiť v prvom návrhu homepage (inak budú použité obrázky podľa grafika)
  • grafický návrh titulnej stránky a textovej podstránky (1-3 nezávislé návrhy, tmavá a svetlá varianta)
  • výber víťazného návrhu
  • 1 kolo pripomienok k víťaznému návrhu homepage a subpage
  • zapracovanie pripomienok
  • dopracovanie ďalších typov podstránok
  • 1 kolo pripomienok k ostatným typom podstránok
  • zapracovanie pripomienok
  • finálne schválenie grafiky
  • preberací protokol

 • 1-3 týžne
  (4 týždne - Eshop)

  Závisí od komplexnosti stránky

  5. fáza - Kódovanie a programovanie

  • vytvorenie šablón stránok zo schváleného víťazného grafického návrhu
  • programovanie funkcionality a aplikácií
  • programovanie administrátorského rozhrania
  • dodanie kompletných finálne schválených textov a obsahov (obrázky, tabuľky, videá, odkazy…) – je možné texty navrhnúť a napísať zo zákazníkom
  • naplnenie webu obsahom, napísanie sprievodných textov
  • testovanie prvej jazykovej verzie, odovzdanie na schválenie
  • pripomienky a schválenie prvej jazykovej verzie
  • vytvorenie ostatných jazykových verzií, naplnenie obsahom (dodanými prekladmi)
  • testovanie webu, vrátane mobilnej verzie, funkcionality, aplikácií, odovzdanie na schválenie
  • pripomienky a schválenie vývojárskej verzie webu

 • Súbežne počas projektu

  6. Súbežné činnosti

  • vytvorenie vývojovej verzie webu
  • nasadenie redakčného systému, vytvorenie databázy
  • nasadenie šablón
  • kontrola funkčnosti domény, vhodnosti hostingu: doména, hosting, FTP prístupy, databáza, e-maily
  • testovanie webu v prehliadačoch, optimalizácia, ladenie chýb

 • 1-3 dni

  7. fáza - Spustenie webu

  • publikovanie webu, testovacia prevádzka, indexovanie webu vo vyhľadávačoch
  • marketingová kampaň, on-line kampaň (najskôr 3 týždne od ostrého spustenia)