Aké povinné údaje musia byť na firemnej stránke alebo v e-shope? Pozrite si, aké identifikačné údaje musia byť uvedené na webe živnostníka alebo obchodnej spoločnosti.

Ak podnikáte a máte akúkoľvek firemnú webstránku (nemusí to byť internetový obchod), musíte na nej uvádzať niektoré povinné údaje o vašom podnikaní. Túto povinnosť ukladá najmä obchodný zákonník a niektoré ďalšie predpisy.

Všetci podnikatelia, aj fyzické osoby (SŽČO) aj obchodné spoločnosti (napr. eseročky) musia o sebe na svojich webových stránkach uvádzať tieto povinné údaje:

  • obchodné meno,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • právnu formu v prípade právnickej osoby,
  • identifikačné číslo (IČO),
  • označenie registra (živnostenský alebo obchodný) a číslo zápisu.

Všetky tieto informácie musí podnikateľ uvádzať na všetkých svojich obchodných listoch, objednávkach a iných obchodných dokumentoch a takisto aj v písomnom úradnom styku.

Obchodný zákonník vyslovene nariaďuje uvádzať tieto údaje aj na webových stránkach:

3a (3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Ak prevádzkuje internetový obchod (e-shop), potom ste podľa zákona č. 102/2104 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku povinní na stránkach uviesť aj ďalšie údaje:

  • telefónne číslo,
  • e-mailovú adresu,
  • adresu, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť (ak je táto adresa iná ako je sídlo spoločnosti).

Ďalšie povinné údaje, ktoré musíte uvádzať na web stránkach, určuje aj zákon č. 22/2004 o elektronickom obchode:

  • daňové identifikačné číslo (DIČ),
  • názov a adresa dozorného orgánu.

Obchodný zákonník ani ďalšie predpisy neurčujú, kde presne by mali byť tieto údaje uvedené (či na podstránke kontakt, v záhlaví alebo pätičke stránky).

My odporúčame, aby ste tieto údaje uviedli napríklad na podstránke s kontaktnými údajmi (a samozrejme aj v obchodných podmienkach, ak predávate v e-shope tovar či služby).

Podstatné je, aby tieto údaje zákazník rýchlo a jednoducho našiel a aby mu boli dostupné ešte pred nákupom.

Môže to vyzerať napríklad takto:

Andrej Novák – Zámočníctvo Dormes

Sídlo: Novotného 34, 821 03 Pezinok
Prevádzka: Horná 30, Svätý Jur

IČO: 356896563
DIČ: 1070456341
Tel. 0905 905 905
E-mail: novak@zamocnictvodorme.sk

Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽO-2004/18062/101/AJA, vydal OÚ Bratislava II

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.